historie livestreams
NL Utrecht
Lezing | 01 januari 2021

Kobus Uitleengroep en jaarvergadering op 9 februari 2016

Om 19.30 uur opende de voorzitter de heer Wim Donkervoort de vergadering.
De notulen van de vergadering van 2015 werden goedgekeurd evenals het jaarverslag van de secretaris over 2015.
Hierna was het financieël verslag aan de beurt en gaf Elske van der Fliert namens de kascommissie verslag van de controle van de finacieële stukken.
Daar Elke als kascommissie lid aftredend was werd de heer Dick van der Veer benoemd tot nieuwe kascommissie lid.
De samenstelling van het bestuur blijft hetzelfde daar de aftredende leden, Henk Mannessen en Henk van der Steeg, herkiesbaar waren en er geen tegen kandidaten waren.
De heer Dick van der Veer werd benoemd als lid van verdienste voor het vele werk dat hij in het verleden gedaan heeft als bestuurslid van onze afdeling.
Bij de rondvraag bedankte de heer J. Donkervoort het bestuur voor het werk dat zij doen voor onze afdeling.
Na de jaarvergadering begon de lezing van de fa. Kobus Uitlijngroep BV.
Deze Uitlijngroep bestaat uit de volgende heren: Matthijs Kobus, Ton Smits en Jeroen Bothe.
De fa. Kobus Uitlijngroep is gespecialiseerd in het uitlijnen van vrachtwagens en vrachtwagencombinaties.
De bedoeling hiervan is, dat de vrachtwagens cq combinaties door een goede uitlijning met een zo laag mogelijke weerstand rijden waardoor bandenslijtage beperkt wordt, het brandstofverbruik en de onderhoudskosten omlaag gaan.
Het weggedrag wordt hier uiteraard ook door verbeterd.
Het uitlijnen gebeurt op locatie en hiervoor heeft de fa. een bestelwagen voorzien van de benodigde apparatuur.
Buiten het uitlijnapparaat heeft de fa. ook inductieapparatuur beschikbaar om de assen te kunnen richten.
De heer Mattijs Kobus gaf eerst een uiteenzetting van de techniek van het uitlijnen, waarbij uiteraard de wielstanden een belangrijke rol spelen maar ook hoe de andere assen in één lijn moeten staan met de rest van het voertuig.
In overleg met de klant wordt bepaald wanneer uitlijning noodzakelijk is. De heer Kobus gaf diverse voorbeelden vanuit de praktijk.
Een belangrijke factor is natuurlijk ook de chauffeur van de desbetreffend auto.
Op de site van de fa kunt u de nodige informatie vinden: www.kobusuitlijngroep.nl
Zie ook de fotoreportage :
https://picasaweb.google.com/100616804774049823482/KobusUitlijngroepFebr…

Kobus Uitleengroep en jaarvergadering op 9 februari 2016

Kennismaken met regionale collega’s uit de branche?

Bedankt
Bedankt voor uw aanmelding. Een bevestiging is verstuurd naar uw e-mailadres.

Nog vragen?

Stel je vraag via het mailadres van jouw afdeling of laat je gegevens achter. Zij helpen je graag! Voor overige vragen kun je mailen naar info@verenigingatc.com