Bedrijfslidmaatschap

Alles over de APK

Een belangrijke doelgroep van ATC in Nederland is de APK-keurmeester. ATC houdt je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de APK en komt op voor de belangen van de APK-keurmeesters 1, 2 en 3.

APK platvorm

ATC vertegenwoordigt de keurmeesters in diverse officiële overlegorganen, zoals de SO-APK, Commissie Gebruiksnormen APK en Commissie Kwaliteit. Elke afdeling heeft één APK-afgevaardigde die meepraat in het APK-platvorm.

Wetgeving en praktijk

ATC heeft namens de keurmeesters intensief contact met de beleidsmakers. Zij delen onze inzichten uit de praktijk. Dit brengt de APK-wetgeving letterlijk in beweging. Het APK-platvorm stuurt het APK-overleg binnen ATC aan.

ATC en de APK

Vanuit iedere Nederlandse ATC-afdelingen (17) is een APK-afgevaardigde aangesteld. Samen nemen zij – vanuit de praktijk –  voorbeelden mee van wat zij zoals tegenkomen.

In een overkoepelend ATC-overleg, geven alle afgevaardigden hun inbreng over bestaande regelingen en onduidelijkheden hierover. Maar ook over komende nieuwe regels en welke problemen of oplossingen er zijn.  Zo praten we doelgericht over oplossingen die er toe moeten bijdragen dat iedere APK  I en APK II  en APK III keurmeester op dezelfde wijze beoordeelt en dat de controle-items en eisen ook logisch zijn.

APK I :  Is voor zwaardere voertuigen. Deze hebben vaak een specifiek doel en moeten daarom aan strenge veiligheidseisen voldoen. En vanwege een grotere motorinhoud ook aan bepaalde milieu-eisen.
APK II:  Is voor een personenauto met een ledige massa onder de 3500 kg en een maximummassa boven 3500 kg. Deze auto moet bij een APK2-erkenninghouder worden gekeurd.
APK III:  Is de periodieke keuring van land- en bosbouwtrekkers op wielen die sneller gaan dan 40 km/u. Deze is per 1 mei 2021 van start gegaan.

Landelijk APK-overleg met overheden

Onze Nederlandse ATC APK-voorzitter – Achiel Fermans – heeft ook zitting in de overheidsoverlegorganen en neemt vanuit ATC de bevindingen mee naar dit overleg. Vice versa worden feiten, meningen en nieuwe ideeën weer meegenomen naar het ATC-overleg met alle APK-vertegenwoordigers van de ATC-afdelingen.

De APK-afgevaardigden komen ca. driemaal per jaar bij elkaar voor overleg. Uit deze 17 personen is een ‘kopgroep’ geformeerd van vijf personen, die voor veel zaken het voortouw neemt. De kopgroep overlegt bijna wekelijks, afhankelijk van de onderwerpen.

RDW

Eén van de vaste overlegpartners is de RDW, die de kennis en kunde van de ATC APK-specialisten zeer op prijs stelt. De RDW  overlegt vaak over nieuwe zaken. En bezoekt soms de ATC APK-leden om over bepaalde onderwerpen te praten! Elke maand is er wel een kort overleg over lopende en nieuwe zaken aan het APK-front.

In de SO-APK-brochure van de RDW spreekt men als volgt over ATC:

ATC:  De vereniging van Automobieltechnici is belangenbehartiger voor meer dan 3000 leden bij tal van maatschappelijke organisaties binnen automotive sector en de uitvoering van de APK in Nederland. Veel van onze leden  zijn APK keurmeester en APK erkenninghouders die ook daadwerkelijk de APK keuringen in Nederland uitvoeren. Voor onze leden is het belangrijk mee te kunnen praten en mee te denken over de APK regelgeving. Belangrijk is aangesloten te zijn bij de actuele ontwikkelingen en in te kunnen spelen op de veranderende techniek nu en in de toekomst. De belangrijkste meerwaarde van het SO-APK voor het ATC is het constructief kunnen overleggen met de RDW en andere branchepartijen in een professionele setting.

Dicht bij het vuur

Jullie zien het! We zitten dicht bij het vuur en weten daardoor vaak eerder wat er gaat gebeuren. De ATC APK-afgevaardigden nemen de mening van de ATC-leden, die zakelijk te maken hebben met de APK, ook daadwerkelijk mee in het overheidsoverleg!

Achiel Fermans

Kennismaken met regionale collega’s uit de branche?

Nog vragen?

Stel je vraag via het mailadres van jouw afdeling of laat je gegevens achter. Zij helpen je graag! Voor overige vragen kun je mailen naar info@verenigingatc.com

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.