Bedrijfslidmaatschap
NL Twente
Lezing | 10 april 2018

Nieuwtjes van de RDW 10/04/2018

10 april hebben wij als lezing gever, het RDW. Vertegenwoordigd in de heren B. Geerds en C. Hoeve die ons de veranderingen in het APK, ingaande 20 mei 2018 presenteren, uitleggen maar voornamelijk het interpreteren van deze wijzigingen.
B. Geerds bijt het spits af en verteld blij te mogen zijn om weer bij ATC Twente het een en het ander te mogen presenteren te meer omdat het bij deze vereniging een regelmaat is om eens in de twee jaar het RDW uit te nodigen voor een presentatie.
Waarom al die wijzigingen, nou heel eenvoudig, begint Bennie, “Europa” schrijft wat voor en wij mogen met 13 andere partners waarvan ATC er een is het uitzoeken.
We maken een begin met de wijzigingen en interessant is dat het enkel wordt uitgelegd maar hoe deze veranderingen te interpreteren, vele voorbeelden volgde. We sommeren er een.
Onze leidraad is de DET, 01-01-2018, met het onderscheid voor die datum en na die datum.
Een onjuist functionerend ABS lampje was tot op heden een afkeur, DET voor 01-01-2018, Nu echter geldt voor dit type voertuig het als een RA, mits er geen zichtbaar ABS onderdeel defect is, te denken aan een gebroken tandkrans, doorgesleten wielsnelheidsensor kabel, dan is het afkeur. Voertuigen na DET 01-01-2018 hebben onder deze omstandigheden een afkeur.
Zo wordt een bevoegdheid pas ingevoerd, naast de jouw bekende gegevens die hier op staan moet er ook een foto van jou er op, gehaald, na jouw toestemming uit het rijbewijsregister en je bevoegdheden. Deze pas is 6 jaar lang geldig, dat betekent niet dat jouw bevoegheidsverlenging ook 6 jaar geldig is, deze blijft 2 jaar geldig. Extra aandacht werd eraan besteed om je met je DigiD bij het APK keurmeester portaal aan te melden, hier kan je dus zien wanneer je weer aan je bevoegdheidsverlenging toe bent, staat immers niet meer op jouw bevoegheidspas, deze is immers 6 jaar geldig .Zo zien we ook dat er wijzigingen zijn aangebracht in het APK rapport, uitgelegd wordt waarom en wat het inhoudt. Komen we bij het gewijzigde raadpleegscherm met haar wijzigingen. Op de vraag waarom het roetfilter er wel instaat maar geen vermelding van een hybride voertuig, was het antwoord het huidige scherm moet voldoen aan de Europese eis, we hebben ruimte te weinig voor deze vermelding.
Helaas voor “de Oldtimers” de vrijstelling blijft zo staan als het was, DET voor 01-01-1960
Koppeling van het RME, is de tijd van het meetmiddel verlopen, kan je niet meer keuren
Personen die op dit moment een APK keurmeester willen worden moeten een VOG kunnen aanbieden, daarnaast is er een traject geopend om APK keurmeester te worden wanneer je niet “direct voldoet “ aan de toelating eis.
Na de pauze was het de beurt van Chris, roetfilters. Voor de APK geldt tot nu toe een visuele controle op aanwezigheid. Chris benadrukt nog eens de belangrijkheid van het filter, een goed werkend filter reinigt 95% – 99%. Aan hand van beeld materiaal wordt laten zien hoe een roetfilter werkt en dat haar werking zelfs schoner is dan de lucht die wij in ademen, een gemiddeld fijnstofdeeltje is 70 nanometer groot. Zwarte roet zegt niets over het fijnstofgehalte. Uit de conclusie die de TNO ism met het RDW heeft gemaakt luidt, de huidige metingen geven geen reële waarde weer. De enige die het wel kan is de op dit moment vrij prijzige deeltjes teller. Haar bereik ligt op dit moment op 23 nanometer – 1000 nanometer, zo’n nauwkeurige meter hebben wij niet nodig. Ons advies is ontwikkel voor ons een meetmiddel die praktisch en goedkoper is. We dien wel in ons achterhoofd te houden dat in de toekomst strenger wordt gesanctioneerd op “onklaar maken “ van emissie gerelateerde bestrijdingssystemen. Er was ook iets positiefs, het afname van fijnstof veroorzaakt door het verkeer is binnen 25 jaar afgenomen met 25% ondanks dat het verkeer is toegenomen.
Een goede lezing, heren van het RDW, te veel om dit in een kort verslag te verwoorden. Tot over twee jaar.

NIEUWTJES VAN DE RDW 10/04/2018

Kennismaken met regionale collega’s uit de branche?

Bedankt
Bedankt voor uw aanmelding. Een bevestiging is verstuurd naar uw e-mailadres.

Nog vragen?

Stel je vraag via het mailadres van jouw afdeling of laat je gegevens achter. Zij helpen je graag! Voor overige vragen kun je mailen naar info@verenigingatc.com