NL Deventer-Zutphen
Lezing | 11 februari 2020

11 februari 2020 Jaarvergadering (ALV)

Kort verslag van de jaarvergadering gehouden op dinsdag 11 februari 2020.
De voorzitter, de heer Bert Jimmink, opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen, in het bijzonder de jubilarissen en de meegekomen partners van onze leden. De voorzitter staat ook even stil bij het overlijden van ons lid van verdienste en oud voorzitter Mans ten Dam, na zijn woorden wordt er een ogenblik stilte in acht genomen. Namens het bestuur is Henk ten Velde naar Raalte geweest om de familie te condoleren.
Ton Toebes geeft aan dat hij naar de crematieplechtigheid gaat. Vervolgens begint de voorzitter met een terugblik wat er in het afgelopen jaar is georganiseerd en met een vooruitblik voor 2020.De secretaris meldt dat er in 2019 11 leden zich afgemeld hebben door allerlei omstandigheden en dat er 2 nieuwe leden zich aangemeld hebben. Het jaarverslag wordt vervolgens toegelicht door de secretaris. In het jaar 2019 is het ledenaantal iets afgenomen. Het aantal bezoekers van onze bijeenkomsten is ook licht gedaald. De gemiddelde opkomst was 29 leden. Er was weer APK-nieuws te melden dit jaar. De voorzitter heeft punten besproken die Jan Slendebroek heeft toegestuurd en de komende jaren door de RDW zullen worden aangepast. Jan wordt door de voorzitter bedankt voor het verslag en de werkzaamheden die hij namens de vereniging verricht.
Jur Ooijman doet vervolgens verslag van de ontwikkelingen op het gebied van de promotie van onze vereniging.
Op de ledensite is veel informatie te vinden. Ook is de ATC App vernieuwd in het afgelopen jaar, zodat alle ATC nieuws via de smart Phone te volgen.
Er is ook uitgelegd welke mogelijkheden er zijn op de ATC site om de lezingen en om de fotoreportages te bekijken, deze worden opgeslagen onder het kopje archief. Jur meld ook dat hij weer is toegetreden in het dagelijks bestuur van ATC Nederland als PR verantwoordelijke, dit moet nog wel in de ALV bekrachtigt worden.
De penningmeester licht het jaarverslag aan de hand van een PowerPointpresentatie kort toe. De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en er geen onregelmatigheden geconstateerd. Aftredend en herkiesbaar waren Jur Ooijman en Attie Brinks.
Jur en Attie worden door de leden met applaus (her) benoemd. De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de inbreng van allen en nodigt iedereen uit om deze avond af te sluiten met een gezellig samenzijn in het cafégedeelte onder het genot van een hapje en een drankje en er is ook een goochelaar uitgenodigd
Ook de jubilarissen zullen dan worden gehuldigd. Er waren dit jaar twee jubilarissen, zijnde de heer Jannes van Westerveld en Bert Willems, 25 jaar lid en vier jubilarissen zijnde Jan van Geest , Anton Havekes, Johan Memelink en Hans Pampiermole 40 jaar lid. Deze jubilarissen kregen een daarbij behorende ATC speld door de voorzitter opgespeld met behulp van de aanwezige goochelaar en natuurlijk was er een bos bloemen.
zie de foto impressie van deze avond
Henk Deunk

11 februari 2020 Jaarvergadering (ALV)

Kennismaken met regionale collega’s uit de branche?

Nog vragen?

Stel je vraag via het mailadres van jouw afdeling of laat je gegevens achter. Zij helpen je graag! Voor overige vragen kun je mailen naar info@verenigingatc.com