historie livestreams
NL Arnhem-Nijmegen
Lezing | 01 januari 2021

3 februari 2016 Museumbezoek Nationaal Militair Museum te Soesterberg en Jaarvergadering 2016

ATC afdeling Arnhem-Nijmegen bezoekt op woensdag 3 februari 2016 het Nationaal Militair Museum te Soesterberg, met de firma Toonen vertrokken we rond 12.30 uur bij het Wapen van Elst richting Soesterberg. Daar aangekomen werden we bij de ingang van het museum opgewacht door een aantal gidsen die ons op een prettige en onderhoudende wijze door het museum hebben geleid en op de diverse locaties tekst en uitleg hebben gegeven op de daar aanwezige museumstukken. Na deze rondleiding was er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het museum te verkennen al gauw bleek de daarvoor beschikbare tijd te kort te zijn zodat er mogelijk voor een aantal leden nog een tweede bezoek volgt met kinderen of kleinkinderen.
Helaas aan alle leuke dingen komt een eind, het museum sluit om 17.00 uur en dat was voor ons het signaal om de reis terug naar Elst te aanvaarden om ons te goed te gaan doen aan het buffet wat door het Wapen van Elst voor ons was voorbereid. Nadat iedereen met volle tuigen genoten had van het geserveerde buffet begonnen we iets wat verlaat aan de jaarvergadering van de afdeling.
Rond half negen opende Egbert de jaarvergadering en werd met applaus de vraag beantwoordt hoe het bezoek aan het Nationaal Militair Museum in Soesterberg was bevallen. Na behandeling van de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester en de kascontrolecommissie werden deze door de vergadering goedgekeurd.
In tegenstelling tot de landelijke trend waarbij het ledenaantal langzaam terug loopt is Arnhem-Nijmegen een van de weinige afdelingen die kans zien om aan de positieve kant van de streep te blijven en het jaar af te sluiten met 271 leden tegen 259 leden vorig jaar. Dit betekent overigens niet dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten ook wij dienen in het komende verenigingsjaar actief op zoek te gaan naar nieuwe leden om ons ledenbestand verder uit te bouwen. Ik wil hierbij dan ook alle leden oproepen hun best te doen om zoveel mogelijk mensen te interesseren voor de ATC, voor elk lid wat u aanmeld ontvangt u een ledenwerf premie van 10 Euro.
Zoals elk jaar waren er ook dit jaar weer een aantal jubilarissen die met hun langdurig lidmaatschap door de voorzitter in het zonnetje werden gezet.
Tot slot hebben we tijdens deze algemene jaarvergadering afscheid genomen van een tweetal bestuursleden te weten Roy van Teeffelen welke te kennen heeft gegeven zijn bestuurlijke taken niet meer met zijn werk te kunnen combineren en van Herko Vosters die om gezondheids redenen zijn taak als bestuurlid na 15 jaar heeft moeten neerleggen in hem verliezen we een toegewijd bestuurder die met hart en ziel verbonden is aan de ATC.
foto’s van deze dag

3 februari 2016 Museumbezoek Nationaal Militair Museum te Soesterberg en Jaarvergadering 2016

Kennismaken met regionale collega’s uit de branche?

Bedankt
Bedankt voor uw aanmelding. Een bevestiging is verstuurd naar uw e-mailadres.

Nog vragen?

Stel je vraag via het mailadres van jouw afdeling of laat je gegevens achter. Zij helpen je graag! Voor overige vragen kun je mailen naar info@verenigingatc.com