NL Friesland
Lezing | 14 september 2021

Algemene ledenvergadering ATC Friesland 14 september 2021

Het leek ons als bestuur goed om voorafgaand aan de jaarvergadering elkaar te ontmoeten.

Daarom hebben we dit jaar het volgende programma:

1. Vanaf 18:00 inloop
2. Start buffet 18:30
3. Vergaderstart 19:45 uur
4. Kwis + borrel

Vanwege de catering moeten we weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen.
Dus, wilt u deelnemen aan de ALV graag een bericht aan de secretaris vóór
8 september en dan ook of u wel
of niet deelneemt aan het buffet.
(Voor het buffet zijn minimaal 15 deelnemers vereist)

Wel willen we een ieder er op wijzen om de corona voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
Dus bij klachten blijf thuis, is er kans op besmetting dan laten testen.

Uitnodiging voor de ALV (zonder buffet) :

Geachte ATC leden,

 

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse afdelings ledenvergadering.

Datum / tijd :         dinsdag 14 september 2021, aanvang 19:45 uur

Locatie        :         Restaurant Koningshof (Hof van de Koning) Prinsenweg 1,

Heerenveen.

Tel. nr.         :         0513 – 636 136

Agenda

 1. Opening.
 2. Mededelingen & Ingekomen stukken.
 3. Verslag ledenvergadering 2020
 4. Jaarverslag 2020
 5. Verslag Kascommissie.
 6. Financieel verslag 2020
 7. Benoeming kascommissie:

Huidige samenstelling;  dhr. Ed Raam en dhr. J.G. Poiesz (dhr. J.G. Poiesz dit jaar aftredend).

 1. Pauze.
 2. Bestuursverkiezing.

Volgens schema aftredend: dhr. Arnold Lok, hij stelt zich herkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur vóór aanvang van de vergadering melden bij een lid van het bestuur.

 1. Jubilea.
 2. Vertegenwoordiging in het APK- platform.
 3. Algemene Ledenvergadering is op zaterdag 25 september 2021 in het DAF Museum.

Organisatie: afdeling Oost Brabant.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.

 

Ook dit jaar weer een korte autokennis quiz.

 

Namens het bestuur,

Vz. A.H. Lok.

Na afloop van de vergadering zitten we, zoals gebruikelijk, onder het genot van een hapje en een

drankje nog even na.

Kennismaken met regionale collega’s uit de branche?

Nog vragen?

Stel je vraag via het mailadres van jouw afdeling of laat je gegevens achter. Zij helpen je graag! Voor overige vragen kun je mailen naar info@verenigingatc.com