NL Twente
Lezing | 13 januari 2015

-*COOLDRIVE: Lezing Peter Passier 13/01/2015?

Op deze lezingavond hadden wij een oude bekende op bezoek, Peter Passier.
“Vroeger “ werkzaam voor de VALEO groep maar sinds september 2013 voor zich zelf begonnen onder de naam COOLDRIVE, met als specialisatie verkoop en onderhoud van airco stations, onderhoud en diagnose stelling aan auto airco installaties en het verzorgen van trainingen van auto airco installaties. Ter illustratie zijn vele airco delen meegebracht evenzo als test equipement en moderne airco stations.
De basis van de airco installatie is nog steeds het zelfde als vroeger enkel door gebruik te maken van nieuwe technieken wordt het rendement vergroot. Dit heeft als nadeel dat men bij het diagnose stellen zeer goed op de hoogte moet zijn van de gemonteerde componenten en hun werking.
Zo zijn er tot nu toe standaard twee systemen tw, de unit die gebruik maakt van een expansie ventiel en een systeem die gebruik maakt van een gekalibreerde doorlaat ( orifice).het eerste systeem maakt gebruik van een filter/droger in het “hoge druk “ circuit, het tweede systeem heeft geen filter/ droger maar accumulator, gemonteerd in het “lage druk “ circuit tussen verdamper en compressor, functie en werking verschillen. En om het ingewikkeld te maken heeft het tweede systeem nog verschillen in vul / aftap aansluiting, nl een hoge druk koppeling geplaatst op een lage druk leiding en een versie met een lage druk koppeling op de lage druk leiding. Dit systeem vraagt om een andere manier van vullen en dat er een stand tijd nodig is voordat men de airco installatie bedient.
Ook even aantippen dat we gebruik maken van twee types condensor, tw het type Multi flow en het type mono flow, hou hier rekening mee wanneer je een airco systeem moet spoelen.
Ook het spoelen van de airco werd uitgelegd aan de hand van twee methodes, spoelen met een vast station en spoelen met een mobiel drukvat. Uitleg werd gegeven hoe te spoelen en waarmee, koudemiddel, chemicaliën ?
Aan de hand van demo modellen werden de diverse types compressoren verklaard,
Het type met een vaste opbrengst, het type met een variabel opbrengst, continu aangedreven compressoren, compressoren aangedreven middels een koppeling, dubbel zuiger compressoren ( klein formaat compressor voor grootte ruimtes, denk aan de MPV’s ), de scroll en blade compressoren.
Stil werd er gestaan bij de onderhoud van de auto airco installaties, deze was aller belabbertst.
Uitleg werd gegeven waarom die delen te vervangen, correcte handelingen verrichten nadat de installatie open geweest is, waarom een ac installatie altijd na een winterse periode stuk gaat, welke oliën te gebruiken ( denk hierbij aan de elektrisch aan gedreven ac compressor ),
Om een correcte diagnose te kunnen stellen werd stil gestaan bij de termen oververhitting en nakoeling en hoe de gemeten waardes te interpreteren. Indien er zich lekkages hebben voorgedaan aan de installaties werden diverse methodieken toegepast om deze op te sporen, zelfs met de nieuwste methode, gebruik makend van formeergas.
Doordat reparaties uitgevoerd aan de ac installaties vaak prijzig zijn is
er een “goedkoper middel “. Door tijdens een airco check een anti lek middel toe te voegen kan men tijdelijk een lek dichten. We kennen drie soorten dichtmiddelen, weekmakers, uitharders en het meest verkochte, een combinatie van deze twee. Welke nadelen brengt dit spul met zich mee, het werkt als volgt op plekken waar de lekkage zich bevindt gaat het dichtmiddel een reactie aan met de daar aanwezige zuurstof en wordt een vaste substantie en dicht de lekkage af. Wat te denken dat men door werkzaamheden genoodzaakt is de airco af te tappen en een deel van de airco installatie moet verwijderen. Ten eerste, het aftappen, het lekmiddel dat mee komt gaat zich nu in jouw airco station zitten met alle problemen vandien, voor airco stations zijn nu installaties leverbaar die eerst een monster nemen van het afgetapte gas en geven een alert bij aanwezig zijn van een lekmiddel. Ten tweede, we zeiden al dat het middel gaat over in een vaste stof bij aanraking met zuurstof. Op moment dat de airco installatie “open ligt “ hebben we overal zuurstof. Je raadt het al, overal waar nog het lekmiddel nog aanwezig is creëert het een verstopping. Dus weet wat je doet. Airco stank tegenwoordig een hot item, waar de oorzaak ligt en hoe correct te reinigen, want waarom ligt de verdamper nl voor de kachel radiateur en aan welke kant van de verdamper komt nu de bacterie vorming. Zo werd ons div vormen van juiste reiniging laten zien met goedgekeurde en toegestane producten, immers wanneer je een ongecertificeerde product gebruikt je een fikse boete riskeert. Methoden van reiniging, schuim, vernevelen, ultrasoon en dmv een ozon behandeling. Daarnaast pikken wij gelijk mee de types interieurfilters te denken aan standaard filter ( tussen de 0.5µ- 10µ ) , koolstoffilter en het Polyphenol filter, daarbij, bij montage, altijd de flow richting in acht nemend.
Dan zijn wij heel lang stil blijven staan bij het gas HFO1234YF, de werking, de wettelijke eisen, welke auto fabrikant voor en wie er tegen was, wat men hiertegen deed, alle wilde verhalen over brand, nu het gas blijft enkel branden wanneer de vlam aanwezig blijft, de in de handel verkrijgbare verloop nippels om de installatie af te vullen, cq te voorzien van een ander gas, dit omdat de wekdrukken van het HFO gas overeenkomen met die van de 134a.
Tot nu toe geldt nog steeds na 2017 verplicht gesteld om over te gaan naar een CO2 gas. Dus mogen wij stellen dat het HFO gas een tussenstap is naar het CO2 gas, vandaar de huivering bij auto fabrikanten en herstelbedrijven om over te gaan tot een HFO installatie en dealers en herstelbedrijven wachten met aanschaf van de HFO ac stations, daarbij moet de ruimte waarin men werkt met het HFO gas aan eisen voldoen. Zo blijft dit “zware gas “ lang hangen, in een niet geventileerde ruimte toch zeker 1 uur. De problemen die men ondervindt met invoering van de CO2 zijn de hoge drukken ( 60 bar bij 20o C ). Deze drukken zijn natuurlijk ook aanwezig in de passagiers ruimte, het is zeker niet prettig wanneer door omstandigheden deze druk vrijkomt in de passagiersruimte. Men heeft wel een kostbaar ontwerp op de plank liggen en dat is door de hoge drukken enkel in de motorruimte te houden en dmv satelliet componenten het verdampingsproces toch veilig in de passagiersruimte te brengen.
We moesten de lezing afsluiten doordat wij de tijd van 24.00u op vijf minuten na bereikt hebben.
De foto´s van deze geslaagde avond stonden vroeger op PICASA COOLDRIVE PETER PASSIER JANUARI 2015

COOLDRIVE: PETER PASSIER 13/01/2015

Kennismaken met regionale collega’s uit de branche?

Nog vragen?

Stel je vraag via het mailadres van jouw afdeling of laat je gegevens achter. Zij helpen je graag! Voor overige vragen kun je mailen naar info@verenigingatc.com