historie livestreams
NL Utrecht
Lezing | 01 januari 2021

Daf-Trucks en Jaarvergadering op 17 februari 2015

Om 19.30 opende de voorzitter, de heer W. Donkervoort, de jaarvergadering van onze afdeling.
De notulen, het jaarverslag van de secretaris en de financiële jaarstukken van de penningmeester werden goedgekeurd.
Bij het bestuur was de heer D. v.d. Veer aftredend. In zijn plaats is de heer J. Tiemeijer gekozen.
De heer Tiemeijer stelde zich voor aan de leden en de voorzitter bedankte de heer v.d. Veer voor zijn vele werk in de afgelopen jaren.
Na de rondvraag werd de vergadering gesloten en na een kleine pauze gaf de heer J. van Malsen een lezing over Daf-Trucks.
Hij vertelde eerst iets over de geschiedenis van Daf en daarna legde hij uit hoe Daf in samen werking met Paccar de vrachtwagenmotoeren van Daf gereed heeft gekregen voor Euro 6 met alle technische aspecten die hier bij komen kijken.
Na de pauze ging de heer Malsen in op alternatieve brandstoffen, zowel fossiele als niet-fossiele brandstoffen.
Ook ging hij in op de verschillen tussen milieu en klimaat. Bovendien liet hij zien wat de effectiviteit is van de verschillende brandstoffen.
Als laatste gaf hij aan wat de visie van Daf is op de toekomst van de diverse brandstoffen.
Zie verder de fotoreportage: https://plus.google.com/photos/100616804774049823482/albums/613717502493…

Daf-Trucks en Jaarvergadering op 17 februari 2015

Kennismaken met regionale collega’s uit de branche?

Bedankt
Bedankt voor uw aanmelding. Een bevestiging is verstuurd naar uw e-mailadres.

Nog vragen?

Stel je vraag via het mailadres van jouw afdeling of laat je gegevens achter. Zij helpen je graag! Voor overige vragen kun je mailen naar info@verenigingatc.com