16 mei-livestream
NL Utrecht
Lezing | 01 januari 2021

Jaarvergadering 20 februari 2018 en lezing Future Fuels

Op 20 februari 2018 werd de jaarvergadering gehouden van de afd. ‘t Sticht.
De voorzitter de heer W. Donkervoort opende de vergadering en werden de jubilarissen die niet op de nieuwjaarsreceptie waren alsnog gehuldigd.
De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd en de secretaris gaf een verslag van de lezingen en excursies die in 2017 gehouden waren.
Daarna werd het financieel jaarverslag behandeld en goedgekeurd. De Kascommissie had de financiële stukken nagekeken en in orde bevonden, waarna de penningmeester en het bestuur decharge werd verleend over het financieel beheer over 2017. Voor de kascommissie werd de heer Hardeman verkozen tot nieuw lid van de commissie.
Daar er geen nieuwe leden voor het bestuur zich hadden aangemeld, werden de aftredende, maar herkiesbare bestuursleden opnieuw benoemd.
De vergadering werd door de heer W. Donkervoort gesloten en na een korte pauze startte de lezing over Future Fuels.
De heer Guido Coppes van Vissers Olie BV gaf namens Future Fuels een presentatie over fosiel brandstoffen.
Future Fuels Wholesale wil haar kennis en ervaring in het leveren en toepassen van hoogwaardige high-blends en pure biobrandstoffen van herwinbare bronnen, vermenigvuldigen door de unieke samenwerking met speciaal geselecteerde dealer en distributeurs.
Wanneer geen aardolie of aardgas als grondstof voor brandstof wordt gebruikt, is er ook geen sprake van bodemdaling of aardbevingseffecten. En grondstof raakt niet uitgeput. Dit zorgt ook voor een klimaat neutrale situatie.
Emissies liggen lager en afvalstoffen zijn biologisch afbreekbaar.
Ssynfuel is winterbestendig en levert brandstofbesparing op.
Deze brandstof is voor vele vervoersmiddelen geschikt.
De heer Coppes gaf ook nog een overzicht van andere ontwikkelingen in motortechniek en biobrandstoffen.
Een en ander kunt u ook bekijken op de websites: www.vissersenergygroup.nl en www.platformduurzamebiobrandstoffen.nl .
Voor een fotoimpressie klik op bijgaande link: https://photos.app.goo.gl/3VCuU5q5N41KwXny9

Jaarvergadering 20 februari 2018 en lezing Future Fuels

Kennismaken met regionale collega’s uit de branche?

Bedankt
Bedankt voor uw aanmelding. Een bevestiging is verstuurd naar uw e-mailadres.

Nog vragen?

Stel je vraag via het mailadres van jouw afdeling of laat je gegevens achter. Zij helpen je graag! Voor overige vragen kun je mailen naar info@verenigingatc.com