NL Utrecht
Lezing | 01 januari 2021

Jaarvergadering en lezing Exide op 12 februari2019

Op 12 februari 2019 hield de afdeling ‘t Sticht zijn jaarlijkse jaarvergadering.
Onze voorzitter de heer W. Donkervoort opende de vergadering om 19.30 en verwelkomde de aanwezige leden.
De Notulen van de jaarvergadering van 20 februari 2018 werden goedgekeurd en het jaarverslag van de secretaris over 2018 werd even aangehaald.
De Exploitatie, balans 2018 en de begroting van 2019 werden besproken en in orde bevonden. De kascommissie deed verslag van de controle op de financiele administratie en deze in orde bevonden. De kascommissie stelde dan ook voor de penningmeester en het bestuur decharge te willen verlenen voor het gevoerd financiele beleid. Dit werd door de vergadering geaccepteerd. Uiteraard werd er weer een nieuw lid voor de kascommissie benoemd.
Van het bestuur waren de heren H. Mannessen en H. van der Steeg aftredend. De heer H. Mannessen had zich weer herkiesbaar gesteld en werd door de vergadering herbenoemd. De heer H. van der Steeg is wegend verhuizing niet meer beschikbaar. Zijn plaats wordt ingenomen door H. den Hartog. De heer van der Steeg gaf wel aan dat hij de heer den Hartog goed zou inwerken en indien ondersteuning nodig was hier voor beschikbaar te zijn.
Tijdens de rondvraag had de heer B. Hardeman nog de vraag of het misschien verstandig was de financiele administratie te automatiseren. Gezien de kosten hiervan en de vraag of dit wel noodzakelijk was werd hier voorlopig van af gezien.
Hierna werd de vergadering gesloten en kon na een korte pauze de lezing van Exide beginnen.
De heer Reinier Schreurs van Exide Technologie ( www.exide.com) gaf een presentatie over Exide batterijen en Start-Stop Sustemen.
Met de huidige start-stop systemen en alle andere elektronica is het niet meer zo simpel om een accu te wisselen Een accu wordt tegenwoordig mede door het start-stop systeem heel anders belast.
De heer Schreurs heeft deze lezing ook gehouden bij de afdeling Apeldoorn en hiervan is in AMT2 van 2019 op blz. 40 een uitgebreid verslag te vinden.
zie ook de foto”s: https://photos.app.goo.gl/nvSCo5ByiRCd7gET6

Jaarvergadering en lezing Exide op 12 februari2019

Kennismaken met regionale collega’s uit de branche?

Bedankt
Bedankt voor uw aanmelding. Een bevestiging is verstuurd naar uw e-mailadres.

Nog vragen?

Stel je vraag via het mailadres van jouw afdeling of laat je gegevens achter. Zij helpen je graag! Voor overige vragen kun je mailen naar info@verenigingatc.com