Bedrijfslidmaatschap
NL Deventer-Zutphen
Lezing | 12 februari 2019

Verslag ALV op 12 februari 2019

De voorzitter, de heer Bert Jimmink, opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen, in het bijzonder de jubilarissen en de meegekomen partners van onze leden.
De vereniging bestaat dit jaar ook alweer 65 jaar. Het jaarverslag wordt toegelicht door de secretaris. In het jaar 2018 is het ledenaantal iets afgenomen. Het aantal bezoekers van onze bijeenkomsten is licht gestegen. De gemiddelde opkomst van 32 leden.
Jur Ooijman doet verslag van de ontwikkelingen op het gebied van de promotie van onze vereniging. Op de ledensite is veel informatie te vinden. Er is ook een ATC App geïntroduceerd afgelopen jaar, zodat alle ATC nieuws via de smart Phone te volgen is.
Jur geeft aan dat er in de uitnodiging extra linkjes geplaatst worden voor extra informatie. Hierdoor wordt de nieuwsbrief nog interessanter voor ons. De lezingen worden door 26% van de leden bezocht, wat landelijk een hoog percentage is. Het Regio overleg wat 2 X per jaar plaatsvind zal in de toekomst per video verbinding plaats gaan vinden.
De penningmeester licht het jaarverslag aan de hand van een PowerPointpresentatie kort toe. De kascommissie Bennie Pol en Ton Toebes hebben de boekhouding gecontroleerd en delen mee dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De voorzitter dankt de leden van de kascommissie voor hun controlerende werk. Voor het komende jaar zijn een aantal lezingen gepland. Het bestuur staat open voor suggesties voor lezingen of excursies. Henk Deunk licht de geplande lezingen toe en vraagt om meer suggesties. Zijn er ideeën?
Meld het via info@atc-dz.nl
Aftredend en herkiesbaar zijn is Bert Jimmink en Henk Deunk.
Bert en Henk worden door de leden met applaus (her) benoemd.
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de inbreng van allen en nodigt iedereen uit om deze avond af te sluiten met een gezellig samenzijn in het cafégedeelte onder het genot van een hapje en een drankje en omdat wij 65 jaar bestaan is er ook een conferencier uitgenodigd Ook de jubilarissen zullen dan worden gehuldigd Er waren dit jaar twee jubilarissen, zijnde de heer Richard Wiegerinck, 25 jaar lid en Wim Besten die al 40 jaar lid was. Deze jubilarissen kregen een daarbij behorende ATC speld door de voorzitter opgespeld met behulp van de conferencier en natuurlijk was er een bos bloemen.
Groeten, Henk Deunk
klik hier voor een foto-impressie van deze ALV avond

Verslag ALV op 12 februari 2019

Kennismaken met regionale collega’s uit de branche?

Bedankt
Bedankt voor uw aanmelding. Een bevestiging is verstuurd naar uw e-mailadres.

Nog vragen?

Stel je vraag via het mailadres van jouw afdeling of laat je gegevens achter. Zij helpen je graag! Voor overige vragen kun je mailen naar info@verenigingatc.com