NL West-Brabant
Lezing | 14 februari 2023

“Algemene Ledenvergadering” 2022/2023

Graag nodigen we jullie uit, voor het bijwonen van de jaarvergadering Vereniging ATC afdeling West-Brabant, ook willen we graag onze jubilarissen tijdens deze bijeenkomst in het zonnetje zetten.

Na de pauze hebben we ons mede ATC lid, Marcel Zuidgeest, Register Expert en Register Taxateur van ZTA Expertise bereid gevonden, inzicht te geven in een aantal aspecten van zijn dagelijkse werkzaamheden.

Wanneer : Dinsdag 14 februari, 19.30 inloop koffie en thee, 20.00 uur start jaarvergadering, ook uw collega is van harte welkom.

Locatie: Kievitslaar Gemeenschapshuis Effen, Rijsbergseweg 354, 4838EG Breda.

Vriendelijke groet: Bestuur Afdeling West-Brabant

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen vorige vergadering (geen) en jaarverslag 2022.
 4. Financieel verslag over boekjaar 2022 en begroting 2023.
 5. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe leden voor deze commissie, aftredend zijn de heren: J.J.A. de Roover en F.J. Kustermans, er zijn twee nieuwe leden nodig en een reserve lid.( er zijn geen notulen van ALV 8 februari vandaar de vorige samenstelling).
 6. Huldiging jubilarissen, we mogen trots zijn op de volgende leden, die al een lange tijd onze afdeling vertegenwoordigen, W.P.C.M. Verhoeven 50 jaar lid, P.B.M. Koijen, J. Kustermans, W.A.M. Joosen en C.L. de Laat allen 40 jaar lid, J.A.W.M. Ripzaad,                 M.B. Baselier en A. van Dongen 25 jaar lid.
 7. Bestuursverkiezing, ……………… Hoe nu verder.
 8. Statuten aanpassing, concept statuten door notaris opgesteld met aanpassingen zoals aangegeven door ATC leden, bij deze vragen we u, of er bezwaren zijn om deze statuten officieel te maken.
 9. PR activiteiten, technisch onderwijs benaderd met nieuwsbrief, Innovam heeft op website werving formulier ATC opgenomen, RDW collectief lid, AMT uitgave De Top november 2022 met oplage van 11.500, Glossy bewaarnummer, interviews met (toe)leveranciers, experts en brancheorganisaties, Inclusief AMT onderzoek over impact EV & garageformules, dit onderzoek veranderende mobiliteit, nieuwe spelers op de E-markt. Verspreiding naar alle mogelijke bedrijven, zowel dealers als universele autobedrijven, garageformules enz…
 10. ATC lidmaatschappen uitgebreid, aan elke doelgroep is gedacht, met of zonder vakblad, online ook alle mogelijkheden, echt veel aandacht besteden we aan Bedrijfslidmaatschap waar 8 technische medewerkers inzage krijgen op de exclusieve artikelen.
 11. Kandidaten voor deelname aan de landelijk Algemene Leden Vergadering, deze gaat gehouden worden bij de afdeling Utrecht in voorjaar 2023.
 12. Sluiting door de voorzitter

Bob Mook wnd. Voorzitter/ Secretaris         Kees Denissen  2e Secretaris / ledenadministratie

Jaarverslag 2022 Vereniging ATC West-Brabant.

Het afdelingsbestuur was in 2022 als volgt samengesteld:

Bob Mook wnd. – Voorzitter en Penningmeester, Koos Smulders – Secretaris, Kees Denissen – Ledenadministratie/ 2e Secretaris, Piet Ripzaad, Patrick van den Berg, Rens van Ginneke – Bestuurslid.

Spijtig is het, dat we half Juli moesten vernemen, dat om gezondheidsredenen Koos Smulders niet meer actief kon zijn als bestuurslid van onze afdeling, wij zijn hem veel dank verschuldigd, daar hij altijd met hart en ziel stond voor onze vereniging en de leden, hij was actief sinds februari 1979 dus 43 jaar.

De kascontrole commissie bestond in 2022 uit de heren, J.J.A. de Roover en F.J. Kustermans.

Het afdelingsbestuur is vijf keer bijeen geweest in 2022.

Op 7 mei 2022 hebben twee bestuursleden de landelijke ALV in Ootmarsum bezocht, de Hoofdbestuur vergadering is ook door twee bestuursleden bezocht op 5 november, die werd gehouden in Haren.

De bijeenkomsten van de ATC West-Brabant vinden plaats op elke 2e dinsdag van de maand, behoudens juli en augustus in Gemeenschapshuis “Kievitslaar” in Effen. Er heeft wisseling van beheer plaatsgevonden bij “Kievitslaar”, Rhana en Wyb zijn in Juli gestopt, en nu is het beheer in handen van Adam van Rijckevorsel.

Afdelingsactiviteiten 2022:

8 Februari, Jaarvergadering en vervolgens lezing van Valeo, Lin Altenator , Theo Hagelaar.

9 Maart, Bedrijfsbezoek aan van Esch Verfgroep in Tilburg, presentatie en rondleiding.

12 April, Renault Trucks Nederland, Stijn Jurgens praat ons bij, over Renault trucks en E-Mobility.

10 Mei, Bedrijfsbezoek aan RDW Rijen.

14 Juni, Bezoek Vliegend Museum Seppe, waar we na de rondleiding, bij Restaurant Bargo onder het genot van een hapje en drankje het eerste gedeelte van seizoen afsloten in het bijzijn van de  partners.

25 Juni, ATC 75 jaar gevierd bij Metropole in Druten, een geheel verzorgde dag, met rondleiding in het automuseum, workshops voor partners, voldoende eten de drinken, daarnaast veel muziek, een fantastische jubileum viering. Ruim 350 leden en partners waren aanwezig, foto’s op website te vinden.

13 September, Fource, Rick Gerrits, verzorgde bijeenkomst over WESP met de neus op de feiten.

8 Oktober, ATC MEGA TECH EVENT op de Automotive Campus te Helmond.

11 Oktober, Arjan van Doorn gaf uitleg , De impact van EV’s en PHEV’s in de werkplaats.

8 November, Louis Blansjaar producttrainer bij de Pon Academy, elektrificatie van het merk Audi, ondersteund met veel materiaal, dat je niet elke dag zo in details kon bekijken.

29 November, DAF Eindhoven hebben we het uitgestelde fabrieksbezoek van 2020 ingehaald, na de lunch bij DAF zijn we naar het Daf museum gebracht, en daar ook een uitgebreide rondleiding, deze dag hebben we afgesloten met een gezellig diner, en weer even technisch bijgepraat.

13 December, Bedrijfsbezoek aan de schadeherstelbedrijf van Bluekens gepland, door WK voetbal is deze doorgeschoven naar 14 Januari 2023.

Aantal leden en introducees die de activiteiten bezochten, kwam neer op 290 in 2022.

104 leden was ons ledenaantal in 2022, met aanmeldingen liep het niet zo goed, twee RDW leden zijn aangemeld, opgezegd hebben er 6.

Algemeen.

De financiële staat van de afdeling is gezond, dat is waar te nemen op het financieel verslag.

We kunnen gelukkig terug kijken op voldoende activiteiten in 2022, na de jaren 2020 en 2021 waar we belemmerd werden onze activiteiten uit te voeren door Corona.

Bij de georganiseerde activiteiten zien we geen groei van leden, maar het blijft vrij constant.

Wel zijn er zorgen over het afnemende ledenaantal, door vergrijzing, en weinig aanwas van jongeren, die de informatie via andere kanalen binnen halen, landelijk zijn er een aantal activiteiten opgestart ATC duidelijk op de kaart te zetten en het belang van een lidmaatschap in te zien.

Er word met man en macht geprobeerd, eigenaren van autobedrijven te overtuigen om ATC bedrijfslidmaatschap te nemen,( bedrijfsgebonden per vestigingsadres) toegang tot de ATC- en AMT website voor 8 technische werknemers op exclusieve artikelen. want zo’n lidmaatschap is voor autobedrijven belangrijk, een ATC—lidmaatschap zou een secundaire arbeidsvoorwaarde dienen te zijn.

De nieuwe website van ATC is echt een begrip geworden, en de bezoekers zien we per dag aanmerkelijk stijgen, ook de link met de AMT website waar je als ATC lid ook gebruik van kan maken, wel met een andere inlog als de ATC website.

Als het ledenaantal de aankomende jaren nog verder gaat teruglopen, is de mogelijkheid activiteiten met afdeling Midden-Brabant te organiseren, om voor lezinggevers toch een acceptabel aantal ATC leden bij de bijeenkomsten te ontmoeten.

Huisblad Auto & Motortechniek heeft ons wederom op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen en trends in onze branche

Bob Mook wnd. Voorzitter / Secretaris                Kees Denissen / 2e Secretaris / Ledenadministratie

Het programma

Locatie Ons clubhuis Gemeenschaphuis "kievitslaar" Breda

Jaarvergadering u komt toch ook.

20:00

Inloop vanaf 19:30 de koffie en thee staan klaar.

Kennismaken met regionale collega’s uit de branche?

Nog vragen?

Stel je vraag via het mailadres van jouw afdeling of laat je gegevens achter. Zij helpen je graag! Voor overige vragen kun je mailen naar info@verenigingatc.com